Wednesday, 18 November 2015

TUGASAN PEMBANGUNAN INSANIAH

NABILAH ABD SALAM
PSM 0094/14
PELAJAR SARJANA SAINS KEMASYARAKATAN
 (PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM)
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

TAJUK: NILAI-NILAI KEMANUSIAN ATAU INSAN DALAM KISAH LASKAR PELANGI


PENDAHULUAN
Dalam mendepani arus kemodenan dan kemajuan dunia, nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai insan seperti sifat jujur, amanah, keadilan, kasih sayang, memenuhi  hak-hak kemanusiaan dilihat semakin diketepikan demi mencapai kepentingan material dan kekuasaan.  Hal ini menjadi lebih parah apabila nilai keagamaan tidak dijadikan sebagai satu bentuk model dalam kehidupan. Sebagai contoh berdasarkan sejarah penaklukan ekonomi dunia sejak tahun 1910, unsur penipuan dan penindasan menjadi kemestian dalam  meraih keuntungan. Dalam pada itu, wujud konspirasi  dalam menguasai ekonomi dunia oleh penjajah. Hal ini dibuktikan apabila ekonomi dunia kini majoritinya berunsur sistem riba yang semestinya adalah haram dalam Islam (Ezry Fahmi Eddy Yusuf, 2008). Kesan penjajahan ini bukan sahaja dilihat dalam ekonomi dunia malah dalam segenap aspek seperti politik, pendidikan, budaya dan sosial serta pemikiran masyarakat. Oleh itu, dalam entri ini penulis mengetengahkan kisah benar yang telah diadaptasi menjadi filem dan novel berjudul Laskar Pelangi yang penduduknya merupakan mangsa penjajahan. Berdasarkan kisah ini, beberapa nilai insan akan dianalisis dan dibahagikan pada tema-tema. Tema-tema tersebut ialah pendidik dan pelajar dalam pendidikan, institusi kekeluargaan dan masyarakat Belitong serta manusia sebagai pelaku pembangunan. Perbincangan penulisan ini dimulakan dengan sedikit sinopsis berkenaan Laskar pelangi. Laskar Pelangi mengisahkan sepuluh orang pelajar dan dua orang guru di Kampung Gantong, Belitong yang bersemangat mendidik anak didik mereka supaya berjuang dengan kemiskinan. Selain pembelajaran formal, mereka didik secara tidak langsung untuk membina harapan baru bagi masa depan dan taraf kehidupan kampung ini yang pada masa itu bergantung pada pertanian dan perusahaan bijih timah semata-mata (Wikipedia, 2015).

PENDIDIK DAN PELAJAR DALAM PENDIDIKAN
SD Muhammadiyah merupakan sebuah sekolah kampung yang telah dibangunkan oleh dua orang guru iaitu Harfan Efendy Noor yang sudah tua dan Muslimah Hafsari seorang wanita muda yang juga miskin namun cekal memberi pendidikan pada anak-anak kampung yang tidak berkemampuan. Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah perusahaan negara timah yang diberi nama sekolah PN Timah, SD Muhammadiyah ini sangat jauh ketinggalan sama ada pada sudut silibus pelajaran malah kelengkapan prasarananya juga sangat daif. Bangunan sekolah ini seperti pondok buruk, ruang kelas kecil dan berlantaikan tanah, atapnya sudah banyak yang bocor, pelajar-pelajar ke sekolah dengan hanya pakaian yang compang-camping (Andre Hirata,2005). Guru yang mengajar juga tidak dapat dibayar gajinya namun pelajar-pelajar tetap diberikan yuran pelajaran secara percuma kerana kemiskinan mereka. Justeru, di sini terdapat beberapa elemen penting seorang guru dalam memastikan pendidikan tetap disampaikan walaupun dalam kesusahan. Antaranya ialah elemen keikhlasan, pengorbananan, kasih sayang, kecekalan dan kesungguhan. Dalam kecekalan Harfan dan Muslimah mendidik pelajar-pelajar miskin tersebut supaya berjiwa besar, tekun menuntut ilmu, tidak berputus asa, jujur dan berani menghadapi cabaran, mereka juga sentiasa menekankan tentang Islam dan keimanan dalam pembelajaran di sekolah. Hasilnya sekolah SD Muhammadiyah mampu melahirkan pelajar yang berpegang teguh pada agama Islam, pintar seperti watak Lintang dan mampu mengasah bakat beberapa pelajar lain serta pernah berjaya dalam beberapa pertandingan dengan sekolah-sekolah PN Timah.

INSTITUSI KEKELUARGAAN DAN MASYARAKAT BELITONG
Kesan eksploitasi timah di Belitong, kebanyakan masyarakat Belitong hanya percaya dengan pendidikan di sekolah PN Timah sahaja anak-anak kampung itu mampu belajar ke peringkat lebih tinggi. Oleh sebab itu kebanyakan masyarakat Belitong tidak dapat meneruskan pelajaran kerana kos pembiayaan pelajaran yang tinggi serta tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk menampung keluarga. Akhirnya mereka bekerja sebagai buruh perusahaan timah di situ. Bagi sesetengah masyarakat pula yang tidak mahu terlibat dengan ekonomi timah lantaran mempunyai kaitan dengan pengesksploit, mereka lebih rela bekerja kampung seperti bertani dan menjadi nelayan. Selain itu, boleh dikatakan majoriti masyarakat Belitong telah dijajah pemikirannya dengan ideolagi hanya dengan sistem sekular kehidupan akan menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dalam dialog kisah Laskar Pelangi ini yang apabila pelajar-pelajar SD Muhammadiyah ini melintas di tengah-tengah masyarakat kampung, terdapat suara-suara yang menyarankan supaya berhenti sahaja dari bersekolah di SD Muhammadiyah kerana kononnya pembelajaran di SD Muhammmadiyah tidak akan mampu melahirkan pelajar yang berjaya.

MANUSIA SEBAGAI PELAKU PEMBANGUNAN
Dalam prinsip kedua prinsip berteraskan Islam iaitu manusia sebagai pelaku pembangunan telah menyatakan manusia mampu menjadi hamba Allah seperti yang telah dijanjikan sejak alam roh (Mohd Syukri Salleh, 2003). Hal ini dicapai apabila iman dan nafsu dapat dikawal kearah kebaikan, maka anggota tubuh akan terhindar dari maksiat (Nik Nur Syuhada Nik Abdullah, 2015). Apabila manusia terhindar dari dosa maka barulah manusia itu menjadi hamba Allah yang sebenarnya dan dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah dibumi dengan baik. Pembangunan yang dijalankan adalah untuk manusia bukannya manusia untuk pembangunan atau dalam kata lain manusia bukan alat pembangunan. Berbeza dalam kisah Laskar Pelangi ini, manusia atau penduduk Belitong tidak dianggap seperti manusia yang satu. Mereka dikerah demi mengaut keuntungan perusahaan timah untuk kepentingan pemerintah dan pihak berkuasa. Di sini dapat dilihat bahawa apabila keinginan (nafsu) tidak didorong dengan tingkatan iman, maka timbullah perbuatan maksiat iaitu penindasan kepada golongan yang lemah. Dalam laskar pelangi juga menceritakan tentang pemerintah atau pihak berkuasa di Belitong telah mengekspoitasi hasil bumi Belitong untuk keuntungan peribadi yang seharusnya menjadi hak milik penduduk Belitong. Hasilnya, golongan atasan ini mempunyai taraf hidup yang jauh lebih mewah berbanding kebanyakan penduduk kampung yana taraf hidupnya rendah dan miskin. Golongan bawahan ini tidak diberikan hak yang sepatutunya atas kemiskinan mereka malah terus ditindas dan dipandang rendah oleh orang-orang kaya pada masa itu.

Justeru, di sini pemimpin di Belitong pada waktu itu tidak memainkan peranannya sebagai khalifah Allah dengan sebaiknya. Seharusnya, penduduk kampung yang miskin ini dibela, diberi bantuan dan diringankan beban kehidupan yang ditanggung. SD Muhammadiyah yang sudah uzur itu juga tidak diberi bantuan pendidikan yang cukup serta tidak diberi peruntukan infrastruktur yang sewajarnya supaya satu-satunya sekolah Islam di situ mampu bergerak seiring dengan sekolah-sekolah PN Timah yang lain. Walau bagaimanapun, peranan hamba dan khalifah Allah telah ditunjukkan oleh Harfan dan Muslimah serta beberapa keluarga pelajar-pelajar SD Muhammadiyah. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, Harfan dan Muslimah melaksanakan tugas pendidik dengan cekal dan penuh amanah. Mereka berjaya mendidik pelajar-pelajar ini hingga ada yang mampu melanjutkan pelajaran di luar negara dan menjawat jawatan tinggi. Dalam kisah Laskar Pelangi ini terdapat satu watak pelajar pintar iaitu Lintang. Walaupun Lintang tidak dapat meneruskan pelajaran untuk menyara keluarga namun atas didikan yang berkesan oleh Harfan dan Muslimah apabila beliau dewasa, semangat untuk memajukan kehidupan dan menuntut ilmu telah diturunkan pada anaknya. Di sini peranan bapa sebagai ketua keluarga dan pelaku pembangunan yang sebenar ditonjolkan dalam kisah Laskar Pelangi.

PENUTUP
Kisah laskar pelangi ini berjaya menunjukkan nilai-nilai kemanusian atau insan yang baik dalam penceritaannya seperti dalam watak Harfan, Muslimah, pelajar-pelajar SD Muhammadiyah dan beberapa watak lagi. Nilai-nilai seperti inilah merupakan aset penting bagi pembentukan insan yang berakhlak mulia. Walau bagaimanapun tidak kurang juga terdapat unsur-unsur negatif yang turut dipamerkan. Antaranya adalah watak penduduk kampung yang memandang rendah pada pendidikan di SD Muhammadiyah, golongan atasan iaitu pemerintah, pihak berkuasa dan orang-orang kaya yang menindas golongan bawahan yang miskin. Unsur-unsur ini merupakan sifat mazmumah yang mesti dihindar dan dijauhi bagi melahirkan insan yang sempurna akhlaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat. RUJUKAN
Andre Hirata (2005). Laskar Pelangi. Diakses dari http://sinopsisnovelku.blogspot.my/2013/02/sinopsis-novel-laskar-pelangi.html pada 17 November 2015.

Ezry Fahmy Eddy Yusof (2008). Kronologi Pendustaan dan Penjajahan Ekonomi Global.  Diakses dari http://ibnyusof.blogspot.my/2008/08/kronologi-pendustaan-dan-penjajahan.html pada 16 November 2015.

Muhammad al-Bahi (1988). Langkah-langkah Wanita Islam Masa Kini, Jakarta:Gema Insani    Press.

Muslihah Mazlan (2012). Prinsip 2: Manusia Sebagai Pelaku Pembangunan. Diakses dari http://muslihahmazlan.blogspot.my/2012/06/prinsip-2-manusia-sebagai-pelaku.html pada 17 November 2015.

Nik Nur Syuhada Nik Abdullah (2015). Analisis Manusia dalam Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Diakses dari http://ibnyusof.blogspot.my/2008/08/kronologi-pendustaan-dan-penjajahan.html pada 17 November 2015.

Sidek Baba (t.t). Acuan Minda, Kuala Lumpur: Alaf Baru

Sunday, 3 May 2015

Perkembangan Rukyah dan Hisab: Satu Sorotan

Dalam entri kali ini, penulis ingin berkongsi satu sorotan tentang perkembangan rukyah dan hisab. Melalui penelitian penulis, terdapat tiga kajian berkaitan perkembangan rukyah dan hisab ini iaitu kajian Mohammaddin Abdul Niri, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Khadijah Ismail, Raihana Abdul Wahab & Nurul Huda Ahmad Zaki (2012), Ebrahim Moosa (2012) dan Mohd Anuar Ramli, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammaddin Abdul Niri, Mohammad Aizat Jamaludin dan Saadan Man (2013). Kajian Mohammaddin Abdul Niri et.al, (2012) membincangkan perkembangan rukyah dan hisab berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun pengkajian beliau pada bahagian ini meliputi pendapat beberapa ulama dan tokoh seperti Sheikh Ahmad Shakir, Yusuf al-Qaradawi, Mustafa Ahmad al-Zarqa dan beberapa orang lagi. Kesemua ulama ini mempunyai pendapat yang serupa iaitu membenarkan penggunaan hisab sekiranya anak bulan tidak kelihatan pada hari ke 29 Hijrah dengan kaedah rukyah. Hujah ini dikuatkan lagi oleh Ahmad Shakir dalam kajian Ebrahim Moosa (2012), semasa zaman pra-Islam dan zaman awal Islam, masyarakat Arab sememangnya tidak mengetahui akan pengetahuan saintifik dalam astronomi, malah mereka merupakan golongan yang buta huruf. Pengetahuan astronomi mereka ketika itu terbatas hanya pada cerapan, laporan dan lisan, tidak didasarkan pada peraturan matematik dan bukti empirikal.

Dalam kajian Ebrahim Moosa (2012), Ahmad Syakir menyatakan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, baginda memperkenalkan kalendar Islam yang  memenuhi keperluan ibadah dan sifatnya mudah difahami oleh semua orang ketika itu, iaitu mencerap anak bulan dengan menggunakan mata kasar. Kesannya, kaedah ini diguna pakai sehingga ke hari ini.  Apabila masyarakat sudah mampu mempelajari hisab yang lebih jelas dan yakin sifatnya dalam penentuan kenampakan anak bulan, mereka boleh bergantung pada kaedah ini. Hal ini kerana penyebab jatuhnya hukum rukyah iaitu buta huruf sudah tidak wujud apabila masyarakat sudah pandai mengira.

  Sebuah kajian lagi yang menyentuh berkenaan rukyah dan hisab iaitu kajian Mohd Anuar Ramli et.al, (2013). Kajian Mohd Anuar Ramli et.al, membincangkan kepentingan nilai saintifik dan peranannya dalam penentuan awal Ramadan dan hari raya di Malaysia. Analisis kajian Mohd Anuar Ramli et.al, (2013) ini mendapati penggunaan rukyah semata-mata adalah tidak memadai memandangkan faktor cuaca negara yang kerap berubah. Oleh itu, pelaksanaan kriteria imkannur-rukyah yang digunakan di Malaysia pada waktu ini adalah relevan untuk penyusunan kalendar kamariah. Ditambah lagi, pendekatan imkannur-rukyah tentang kaedah hisab adalah penting bagi mengukuhkan kesaksian rukyah. Melalui dapatan ini, Mohd Anuar Ramli et.al (2013), nilai saintifik tersebut berupaya membantu ulama menghasilkan keputusan pengaplikasian kaedah rukyah dan hisab yang lebih kukuh dalam penentuan awal bulan hijri. Pendekatan ini telah diguna pakai sehingga kini.

Didapati kefahaman dan tafsiran tentang rukyah dan hisab adalah berbeza mengikut zaman dan peredaran masa. Walau bagaimanapun, dalam meraikan perbezaan pendapat, garis yang dipandu al-Qur'an dan Hadith tidak boleh diketepikan. Dengan itu, pemahaman sebenar dalam mentafsir dalil-dalil berkaitan rukyah dan hisab bukan sekadar untuk memenuhi kehendak dan keperluan ummah malah sebagai tanda patuh dan taat padaNya seperti yang dipandu syarak.

Rujukan:

Ebrahim Moosa (1998). Syaykh Ahmad Shakir & The Adoption of A Scientifically-Based Lunar                   Calendar, dlm Islamic Law & Society, Cape Town: Brill. 

Mohammaddin Abdul Niri,Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Khadijah Ismail, Raihana Abdul Wahab& Nurul Huda Ahmad Zaki (2012). Kesan Penggunaa Hitungan Astronomi dan Alatan Moden dalam Cerapan Hilal di Malaysia: Satu Penelitian, Jurnal Fiqh (9), 45-64.

Mohd Anuar Ramli, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammaddin Abdul Niri, Mohammad Aizat Jamaludin dan Saadan Man (2013). Pengambilkiraan Nilai Saintifik semasa dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal di Malaysia, dlm: Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam. Jabatan Fiqh & Uul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, hlmn 105-120.

Sunday, 12 April 2015

HISAB?Hisab di sudut bahasa bermaksud perhitungan. Menurut Farid Ruskanda (1996:29), dalam bahasa Arab, hisab juga bermaksud hitungan atau perhitungan. Chairul Zen (2006:3) juga mengatakan hisab bermaksud menghitung manakala ilmu hisab adalah pengetahuan tentang selok belok perhitungan atau aritmetik. Secara khususnya, hisab membincangkan perkiraan ijtimak, kedudukan hilal bagi setiap awal bulan kamariah, waktu solat dan perkiraan arah kiblat. Seterusnya, Jabatan Mufti Pulau Pinang pula menyatakan hisab sebagai cara hitungan dan pengiraan falak untuk menentukan posisi dan fizikal objek cakerawala terutamanya anak bulan atau hilal. Seperti yang diketahui umum, istilah hisab ini digunakan dalam ilmu falak bagi mengetahu kedudukan Matahari dan bulan dengan bumi. Pentingnya untuk mengetahui kedudukan matahari ini kerana ia dirujuk dalam penentuan masuknya waktu solat. Posisi bulan pula dihitung untuk mengetahui waktu terjadinya hilal dalam penentuan bulan hijrah. Pendapat lain mengatakan, selain menghitung waktu terjadinya ijtimak, hisab bertujuan untuk mengira bulan-bulan kamariah terutama yang berkaitan dengan bulan ibadah. 
Dr Yahya Syami dalam bukunya Ilmu Falak Safhat min at-Turats al-Ilmiy al-Arabiy wa al-Islamiy (1997) mendapati ilmu hisab berkembang dalam dua fasa waktu iaitu fasa pra-Islam (tamadun Mesir Purba, Mesopotamia, Cina, India, Perancis dan Yunani) dan fasa Islam. Ketika fasa Islam, telah berlaku proses penterjemahan karya-karya tamadun Yunani ke bahasa Arab. Proses ini bukan sahaja diterjemah malah telah menyebabkan munculnya teori-teori baru. Pada fasa inilah muncul tokoh-tokoh Islam dalam falak iaitu Al-Khawarizmi, Abu Ma'syar al-Falakiy, Abu Raihan al-Biruni dan beberapa lagi tokoh terkenal. Pada waktu itu karya baru ilmuan Islam ini telah mendapat perhatian pemikir-pemikir Eropah lalu diterjemah ke bahasa Latin dan bahasa Inggeris. 
Berbalik pada perbincangan penulis iaitu berkenaan hisab, terdapat beberapa kaedah hisab dalam penentuan kedudukan bulan, matahari dan makhluk cakerawala yang lain. Antaranya ialah hisab urfi, hisab taqribi, hisab tahqiqi, hisab haqiqi tahqiqi dan hisab kontemporari. Dalam entri kali ini, penulis tidak bercadang untuk menerangkan secara mendalam tentang jenis-jenis hisab tetapi hanya berkongsi tentang penggunaannya secara ringkas. Hisab urfi dan taqribi diguna secara manual iaitu dengan hanya memasukkan data-data yang telah ditulis dalam kitab ilmu falak tulisan ulama'-ulama' terdahulu. Manakala hisab haqiqi dan kontemporari menggunakan sistem operasi komputer (software). Caranya hanya memasukkan angka seterusnya menghasilkan keputusan. Misalnya, beberapa variable akan dimasukkan ke dalam sistem sebelum menghasilkan waktu ijtimak. Penggunaan software ini menyerupai SPSS, Mandeley dan yang sewaktu dengannya.


Contoh keputusan hasil penggunaan hisab haqiqi dan komtemporari.


Berdasarkan penulisan ini, penulis dapati mendalami ilmu hisab juga penting. Hal ini kerana ilmu hisab dilihat mempunyai peranan yang besar dalam aktiviti sosial manusia terutamanya bagi umat Islam di sudut tuntutan ibadahnya.


Rujukan:


1.Wikipedia
2.https://mutiary.wordpress.com/2010/12/01/metode-hisab-dan-metode-rukyat/ 
3.http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/metode-hisab-wujudul-hilal-dan-imkanur-ruyah.html


   Sunday, 5 April 2015

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU FALAK DI MALAYSIA
Sebelum tahun 1967, ilmu falak syarie' di Malaysia hanya di usahakan oleh beberapa ahli falak biasa. Kebanyakan ahli falak tersebut terdiri daripada guru-guru sekolah agama dan sekolah pondok. Setelah datangnya Allahyarham Tuan Syeikh Mohamad Tahir Jalaluddin sebelum perang dunia kedua ke Malaysia, ilmu falak ini semakin berkembang di tanah air. Walau bagaimanapun, usaha yang di perkenalkan oleh Syeikh Mohamad Tahir ini mendapat tentangan dari ulama-ulama Malaysia ketika itu. Mereka berpendapat ilmu falak seakan-akan menyerupai ilmu nujum yang bersalahan di sisi syara'. Kesan penentangan tersebut telah menjatuhkan reputasi beliau sehingga menyingkirkan beliau dari golongan ulama Malaysia yang muktabar.

Walaupun begitu, menjelang tahun 1960-an ilmu falak khusunya falak syarie' telah kembali mendapat sambutan di kalangan masyarakat. Syeikh Mohamad Tahir telah menggunakan kesempatan hayatnya dengan mendidik dan menyampaikan ilmu falak syarie' kepada anak muridnya dengan begitu tekun. Setelah beliau meninggal dunia, usaha penyebaran ilmu falak syarie' telah diteruskan oleh anak didiknya. Lebih kurang seratus rencana berkaitan falak telah tersebar. Hasil penyebaran rencana ini, masyarakat dilihat lebih terbuka dalam memahami kepentingan ilmu falak kerana manfaatnya dalam perlaksanaan ibadah umat Islam di Malaysia. Selain itu, persepsi masyarakat mengenai ilmu falak dan ilmu nujum yang dikatakan sama telah berjaya dihapuskan sedikit demi sedikit.

Sehubungan itu, pada tahun 1969 satu jawatankuasa kecil rukyah dan kalendar Islam telah ditubuhkan oleh Pusat Islam Malaysia. Jawatankuasa ini telah berperanan dalam penentuan Ramadan dan Syawal di Malaysia. Setelah itu, bermulalah hubungan kerjasama antara negara Indonesia, Singapura dan Malaysia bagi membincang dan mendapatkan kata sepakat berkaitan penentuan puasa dan hari raya. Pada tahun 1974 pula, Pusat Islam telah menghantar rombongan ke Jakarta bagi membincangkan isu-isu berkaitan anak bulan. Pertemuan ini melibatkan lima orang wakil dari Malaysia, wakil dari Singapura dan ahli Falak Indonesia. Usaha mendalami dan menerapkan ilmu falak syarie' dalam kehidupan umat Islam di Malaysia diteruskan dengan penglibatan wakil Malaysia ke Persidangan Hilal Dunia Islam. Persidangan ini telah bersidang di Istanbul, Turki pada tahun 1978. Persidangan ini juga telah berbincang mengenai perkara dan masa terbaik dalam menentukan kenampakan anak bulan serta masa penentuan awal Ramadan dan hari raya.

Pada tahun 1979 pula, Pusat Islam telah meningkatkan usaha dalam memberi kefahaman kepada masayarakat Malaysia iaitu dengan mengadakan kursus-kursus berkaitan falak. Kursus ini terbuka pada wakil-wakil Jabatan Agama Islam dan orang awam yang ingin mendalami ilmu falak ini.

Berdasarkan sedikit penulisan berkaitan ilmu falak khusunya falak syarie' ini, penulis dapati kesan penyebaran nya dapat dirasai hingga kini. Seharusnya, ilmu falak ini wajar diperdalami lagi bagi meneruskan kesinambungan ilmu Islam. Penulis yakin masih banyak lagi ilmu-ilmu bukan sahaja berkaitan falak yang ditinggalkan ulama terdahulu masih belum diteroka sepenuhnya.


* Sumber: Koleksi Kertas Kerja Seminar Persatuan Falak Syarie' Malaysia.

Sunday, 29 March 2015

RUKYAH: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENAMPAKAN ANAK BULAN.

Menurut kamus dewan Bahasa dan Pustaka , rukyah bermaksud perbuatan melihat anak bulan untuk menentukan permulaan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Berdasarkan definisi fekah pula, rukyah ialah melihat anak bulan (hilal) selepas terbenammya matahari. Manakala menurut Jabatan Mufti Pulau Pinang pula, rukyah ialah melihat anak bulan (hilal) pada 29 haribulan hijri dengan mata kasar atau dengan alatan optik seperti teodolit, binokular dan teleskop yang dikendalikan oleh individu yang mahir. Aktiviti ini dilakukan di lokasi cerapan masa. Sebelum penulis melanjutkan perbincangan, apakah yang dimaksudkan dengan anak bulan atau hilal? Anak bulan ialah bulan sabit selepas ijtimak yang pertama kali kelihatan atau kemungkinan kelihatan selepas matahari terbenam atau fasa bulan yang terawal boleh dilihat selepas ijtimak yang menunjukkan sebahagian kecil permukaan bulan yang bercahaya. Ia berbentuk lengkung dan ada cahaya halus seperti sabit. Berikut merupakan rajah anak bulan:

Anak Bulan 

Menjejaki anak bulan ini merupakan aktiviti yang telah dikukan sejak berkurun lamanya. Dengan rukyah, aktiviti seharian dan keagamaan lebih mudah dilaksanakan. Sesuai dengan  peredaran zaman, teknologi rukyah juga  telah berkembang dari hanya menggunakan mata kasar sehinggalah menggunakan alatan canggih seperti binokular, teleskop dan teodolit. Pengaplikasian rukyah ini telah berjaya membentuk satu kalendar tahunan yang bukan sahaja sangat memudahkan aktiviti seharian manusia malah turut membantu dalam aspek pengabdian diri kepada Allah SWT. Walau bagaimanapun, tugasan mencerap bukanlah suatu kerja yang mudah. Terdapat faktor-faktor yang perlu diambil kira bagi kejayaan kenampakan anak bulan. Selain daripada faktor fizikal bulan, perubahan atmosfera dan cuaca tempatan sangat mempengaruhi aktiviti pencerapan dan kenampakan anak bulan tersebut. Sekiranya langit berawan maka kecerahan langit berubah mengikut jenis awan. Namun, anak bulan berpotensi untuk dilihat jika cahayanya mampu menandingi kecerahan langit dan ketebalan awan. Kenampakan anak bulan juga dipengaruhi oleh cuaca tempatan. Semakin baik cuaca setempat semakin mudah anak bulan dilihat. Selain itu, perubahan formasi awan juga menjadi faktor penting kelancaran aktiviti rukyah dan kenampakan anak bulan. Secara umum, terdapat tiga tingkat awan iaitu awan rendah, awan sederhana dan awan tinggi. Awan yang berada ditingkat rendah ini dinamakan awan stratus. Awan ini padat dan bewarna kelabu. Awan pertengahan pula dinamakan altostratus dan altokumulus. Awan altostratus adalah awan yang lapisannya merata di langit. Manakala awan altokumulus ialah awan putih atau kelabu yang terpisah tetapi tersusun rapat antara satu dengan lain. Awan tinggi dikenali awan sirus, sirostratus dan sirokumulus. Awan diperingkat ini adalah awan nipis. Awan sirus, kumulus dan stratokumulus menunjukkan cuaca dikawasan itu baik dan berkemungkinan menampakkan anak bulan. Awan altostratus yang dikategorikan dalam awan sederhana akan menyebabkan cahaya matahari pudar. Walau bagaimanapun, anak bulan dengan fasa cahaya yang besar ini tetap berpotensi untuk dilihat. Berlainan dengan awan kumulusnimbus yang membawa hujan. Kewujudan awan ini bukan sahaja penghalang kenampakan anak bulan malah menyebakan aktiviti cerapan perlu diberhentikan. 

Formasi Awan 


Oleh itu, dapat difahami sifat awan sangat mempengaruhi aktiviti cerapan dan kenampakan anak bulan. Dengan pengetahuan sifat awan ini membantu pencerap menjangka masa yang sesuai dan tepat aktiviti mencerap dilakukan. Sekiranya cuaca baik maka tinggilah potensi kenampakan anak bulan. Jika cuaca tidak baik, maka rendahlah potensi anak bulan kelihatan.

Sunday, 22 March 2015

ISU-ISU BERKAITAN FALAK.Dewasa ini, sering kali terlihat di dada-dada akhbar dan media alternatif tentang isu-isu berkaitan falak dan penentuan bulan-bulan ibadah. Hal ini berlaku kerana kurangnya kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang ilmu falak ini. Di sini penulis ingin berkongsi beberapa isu berkaitan falak yang melibatkan dalam dan luar negara. Pertama isu penentuan hari raya korban pada tahun 2000 dan 2001. Isu ini dibangkitkan oleh segolongan masyarakat yang mempertikaikan perisytiharan rasmi kerajaan Malaysia yang dilakukan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia adalah tidak sama dengan negara Arab Saudi. Golongan ini juga telah bertindak untuk mengikut perisytiharan yang dilakukan kerajaan Arab Saudi. Isu lain yang berkaitan ialah isu penentuan awal Syawal 1432H di Malaysia berbeza dengan negara-negara berdekatan. Timbul juga isu yang mengatakan ada kemungkinan negeri Sabah dan Sarawak menyambut awal Syawal berlainan tarikh dengan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun isu ini telah dijelaskan oleh  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 

JAKIM telah menerangkan kaedah yang diguna pakai di Malaysia an negara lain adalah tidak sama dan standard. Selain daripada faktor matla' negara yang berbeza, JAKIM juga menyeru rakyat Malaysia khususnya agar mematuhi perisytiharan yang dilakukan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia. Selain itu, melalui kertas kerja yang dibentangkan Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1992 mengesyorkan agar kajian semula dibuat bagi kaedah penetatapan Aiduladha. Pada waktu itu, kaedah penetapan Ramadan, Aidilfitri dan Hari raya adalah berbeza. Penentuan hari raya Aidiladha pada waktu itu adalah berpandukan hari wukuf manakala Ramadan dan Syawal bepandukan kaedah rukyah dan hisab. Kajian tersebut mendapati antara negara-negara serantau, hanya Malaysia yang menggunakan kaedah penentuan hari raya Aidiladha berpandukan hari wukuf. Alasan pengkajian semula juga adalah kerana penentuan berkenaan tidak bersandarkan nas-nas malah hanya bertujuan untutk menyesuaikan tarikh sambutan dua negara. Rentetan daripada kajian ini,kaedah penentuan hari raya Aidiladha di Malaysia telah diselaraskan dengan kaedah penentuan Ramadan dan Syawal.     

Berdasarkan beberapa isu yang diketengahkan, penulis mendapati masyarakat masih memerlukan penjelasan dan penerangan lebih mendalam tentang ilmu Falak,kepentingan dan implikasinya. Hal ini penting bagi menjernihkan kecelaruan dan kekeliruan serta kesalah fahaman tentang perkara-perkara yang melibatkan ibadah secara umunya. Oleh itu, perlaksanaan ibadah dapat diplikasikan dengan sebaik mungkin.
Sunday, 15 March 2015

Ilmu falak?

Ilmu falak ialah adalah sebahagian daripada ilmu sains tabii yang melibatkan pengkajian perjalanan cakerawala seperti bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang. Sebelum melanjutkan perkongsian ini, ayuh kita teliti maksud asal perkataan cakerawala dan falak. Menurut Encyclopedia of Islam perkataan cakerawala berasal dari bahasa Sanskrit yang bermaksud 'sesuatu badan yang berputar'. Perkataan falak pula berasal dari bahasa Sumerian iaitu pilak yang membawa maksud sesuatu yang berputar. Dalam bahasa Latin ilmu falak dikenali sebagai astronomi iaitu ilmu berkenaan bintang. Ilmu falak ini turut didefinisikan oleh beberapa tokoh Islam yang lalu seperti Al-Biruni, Ikhwan As-Safa dan Ibnu Khaldun. Namun penulis hanya ingin mengetengahkan definisi Ibnu Khaldun yang dilihat lebih menyeluruh berbanding yang lain. Ibnu Khaldun menyatakan ilmu falak sebagai ilmu yang mengajarkan tentang pergerakan tetap bintang-bintang, sama ada yang bergerak atau berpusing. Melalui cerapan dan hitungan, gerakan-gerakan tersebut boleh diketahui. Ilmu hitungan pula hendaklah berdasarkan pengetahuan tentang kriteria pergerakan dan kedudukannya. 

Ilmu falak ini awalnya telah digunakan untuk ketuhanan dan peyembahan yang melibatkan tentang untung nasib dan kehidupan. Namun dengan kedatangan wahyu dan kemajuan akal, ilmu ini digunakan unutuk mengenal pasti sistem pergerakan alam ini untuk digunakan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, saintis Islam telah menjadikan zaman mereka sebagai peralihan daripada sains yang berunsur mitos dan tahyul kepada sains yang berunsur empirikal, eksperimental dan praktikal (Baharrudin Zainal, 2007). Penghasilan teknologi yang telah mengubah cara hidup manusia harini boleh dikatakan kesan daripada perkembangan ilmu falak yang berubah skopnya iaitu dari sains berkaitan objek di angkasa kepada skop yang berkaitan dengan fizik, biologi,pemetaan, pelayaran, kajicuaca dan seumpama dengannya.  Jika dilihat sejarah Islam, ahli-ahli falak Islam ketika itu bukan sahaja berkebolehan dalam mentafsir kandungan al-Qur'an dan Hadith yang berkaitan dengan alam semesta malah mereka juga ulama dalam bidang-bidang tertentu. Mereka telah mengkaji manuskrip peninggalan tamadun Yunani, Mesir, Farsi dan Hindu dan memperbaiki serta memperbaharui kajian-kajian zaman lampau hingga tercipta banyak sumbangan ahli falak Islam khususnya dalam bidang ini. Sejarah juga telah mencatatkan ilmu falak ini telah berkembang pesat ketika pemerintahan kerajaan Abassiyyah hingga kejatuhan empayar Islam semasa penaklukan kerajaan Mongol pada tahun 1258M. Namun atas inisiatif dan kesedaran umat Islam terkemudian, ilmu falak ini dilihat kembali bangkit. Hal ini kerana perkaitan antara ilmu falak dan aktiviti sosial umat Islam amat penting dan tidak boleh dipisahkan.